Συνεργασία με το schooltime.gr

Η Φροντιστηριακή Εκπαίδευση Τσιάρα στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό μέσα από την ιστοσελίδα του schooltime.gr

Διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά μέσω του schooltime.gr και προσφέρεται μόνο για προσωπική χρήση.

Βοηθήματα schooltime.gr – Φροντιστηριακή Εκπαίδευση Τσιάρα

Θερινά Β΄ Λυκείου 2017

Οι υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, έτσι διευρύνεται η ύλη των μαθημάτων αυτών και αναλογικά αυξάνεται η δυσκολία τους. Στη Φροντιστηριακή Εκπαίδευση Τσιάρα, η προετοιμασία για την ύλη των Πανελληνίων Εξετάσεων ξεκινά από τη Β΄Λυκείου με ειδικά Προγράμματα Σπουδών.

Στόχος των Προγραμμάτων Σπουδών είναι:

να ολοκληρώσουν την ύλη έγκαιρα οι μαθητές

να κατανοήσουν από νωρίς την ύλη στα πιο απαιτητικά μαθήματα και

να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Τα μαθήματα προετοιμασίας ξεκινούν να διδάσκονται τον Ιούνιο και εξαρτώνται από την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και το Επιστημονικό Πεδίο που σκοπεύει κάθε μαθητής να επιλέξει στη Γ΄Λυκείου. Οι επιλογές αυτές παρουσιάζονται παρακάτω, ξεχωριστά από το εβδομαδιαίο βασικό πρόγραμμα.

Θερινά Γ’ Λυκείου 2017

Οι υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, έτσι διευρύνεται η ύλη των μαθημάτων αυτών και αναλογικά αυξάνεται η δυσκολία τους. Στη Φροντιστηριακή Εκπαίδευση Τσιάρα, η προετοιμασία για την ύλη των Πανελληνίων Εξετάσεων ξεκινά από το καλοκαίρι με ειδικά Προγράμματα Προετοιμασίας.

Στόχος των Προγραμμάτων Προετοιμασίας είναι:

να ολοκληρώσουν την ύλη έγκαιρα οι μαθητές

να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελληνίων Εξετάσεων.