Συνεργασία με το schooltime.gr

Η Φροντιστηριακή Εκπαίδευση Τσιάρα στο πλαίσιο της κοινωνικής της δράσης προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό μέσα από την ιστοσελίδα του schooltime.gr

Διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά μέσω του schooltime.gr και προσφέρεται μόνο για προσωπική χρήση.

Βοηθήματα schooltime.gr – Φροντιστηριακή Εκπαίδευση Τσιάρα