Θερινά Γ΄ Λυκείου

Οι υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, έτσι διευρύνεται η ύλη των μαθημάτων αυτών και αναλογικά αυξάνεται η δυσκολία τους. Στη Φροντιστηριακή Εκπαίδευση Τσιάρα, η προετοιμασία για την ύλη των Πανελληνίων Εξετάσεων ξεκινά από το καλοκαίρι με ειδικά Προγράμματα Προετοιμασίας.

Στόχος των Προγραμμάτων Προετοιμασίας είναι:

να ολοκληρώσουν την ύλη έγκαιρα οι μαθητές

να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελληνίων Εξετάσεων.