Ιστορικό

Η φροντιστηριακή εκπαίδευση Τσιάρα δίνει το παρόν στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι με καινοτόμα προγράμματα, αξιοποιώντας παράλληλα την πολύχρονη και πολύτιμη εμπειρία της τόσο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε έντυπη μορφή όσο και στη διαδικτυακή.

Η φροντιστηριακή ύλη εκδίδεται και διανέμεται εδώ και 33 χρόνια σε μαθητές απ’ όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Η παρεχόμενη γνώση που προσφέρει καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες που δημιουργούνται σ’ ένα μαθητή από την αδυναμία κατανόησης των σχολικών μαθημάτων, αλλά ανταποκρίνεται και στις υψηλές απαιτήσεις των αριστούχων μαθητών. Αποτέλεσε, επίσης, και αποτελεί ένα απαραίτητο “εργαλείο δουλειάς” για εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιδιώκουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη διδακτική τους πορεία.

Στοχεύοντας, λοιπόν, στην πλήρη στήριξη των μαθητών της, πέρα από τη δυνατότητα της απευθείας επίλυσης αποριών τους από έγκριτους και εξειδικευμένους καθηγητές της, προχωράει και στη “ζώσα” φροντιστηριακή υποστήριξη. Δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει εγγυημένη επιτυχία στους μαθητές της, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, φροντίζοντας, όμως, να τις συνδέει με την αδιαμφισβήτητη αξία τόσο της παραδοσιακής μελέτης όσο και των ιστορικά δοκιμασμένων διδακτικών μεθόδων.

Ανοίγουμε τα χέρια μας στις αλλαγές, χωρίς να ξεφύγουμε από τις αξίες μας!

Posted in Uncategorized.