Πρόγραμμα Σπουδών

Οι αρχές μας:

Κάθε μαθητής για μας είναι μοναδικός!

Στεκόμαστε δίπλα του με σεβασμό και στηρίζουμε την προσπάθειά του, εμπνέοντάς  τον ν’ ανακαλύψει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Επαγρυπνούμε σε καθημερινή βάση να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, προσφέροντάς του το υψηλότερο επίπεδο σπουδών.

Ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες του, εφαρμόζοντας ευέλικτα προγράμματα σπουδών (θερινά και χειμερινά) προσαρμοσμένα στο γνωστικό επίπεδο του κάθε μαθητή.

Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα ν’ ακολουθήσουν  και ένα από τα ευέλικτα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στο  γνωστικό  τους επίπεδο και ανάλογα με τη σχολή προτίμησής  τους.

 

 

Γ' Λυκείου: η επιβράβευση της προσπάθειας !

Ανθρωπιστικές σπουδές – Θετικές σπουδές – Σπουδές Υγείας – Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Σε όλα τα πεδία σπουδών κρίνεται απαραίτητη η καλοκαιρινή προετοιμασία για έγκαιρη και πλήρη κάλυψη της ύλης για κάθε μαθητή αλλά και για ομάδα μαθητών ανά τμήμα.

Ακολουθείται αυστηρά ο προγραμματισμός της ύλης σε ετήσια βάση η οποία ανάλογα με το επίπεδο των γνώσεών τους, τους στόχους τους και την ανταπόκρισή τους, προσαρμόζεται σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις τους.

  • Η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών μας
  • Η φροντιστηριακά αναλυμένη ύλη των εκδόσεών μας
  • Η στοχοπροσήλωση των μαθητών μας παράλληλα με την καθοδήγηση από τον συντονιστή καθηγητή – Μέντορα και από το διοικητικό μας προσωπικό αποτελούν την εγγύηση της επιτυχίας τους!

 

Γ' Λυκείου

Β' Λυκείου: η αφετηρία της επιτυχίας

Ο μαθητής μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία επιλογής της σταδιοδρομίας του.

Κρίνεται απαραίτητη η καλοκαιρινή προετοιμασία για να διαπιστωθούν έγκαιρα οι ανάγκες των μαθητών ώστε να καλυφθούν με επιπλέον διδακτικές ώρες στα μαθήματα που υπάρχουν κενά.

Με την επιλογή της κατεύθυνσης ο μαθητής δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού.

Ο προγραμματισμός της ύλης περιλαμβάνει και ύλη της Γ’ Λυκείου όχι μόνο για έγκαιρη ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης αλλά και για πλήρη εμπέδωσή της με συχνές επαναλήψεις και γραπτές δοκιμασίες.

Τα φροντιστηριακά συγγράμματά μας αποτελούν το θεμέλιο για γερές βάσεις μέσα από την άρτια οργανωμένη παρουσίαση του μαθήματος και για προσωπική μελέτη του μαθητή ο οποίος εμψυχώνεται και θέτει υψηλούς στόχους, διαπιστώνοντας ότι με το προσωπικό διάβασμα και την παράλληλη διδακτική στήριξη οι στόχοι αυτοί είναι επιτεύξιμοι.

   

Α' Λυκείου: οι βάσεις της επιτυχίας!

Οι μαθητές επιζητούν να εγκλιματιστούν στις απαιτήσεις του νέου Λυκείου ώστε ν΄ ανταποκριθούν με επιτυχία σ’ αυτές.

Προβληματίζονται από την Α’ τάξη και είναι σε φάση προεπιλογής της ομάδας προσανατολισμού που θα οριστικοποιηθεί στη Β’ Λυκείου και σταθμίζουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους και το βαθμό επιτυχίας τους.

Θέτουν στόχους και αρχίζει μια πιο συστηματική προσπάθεια εμβάθυνσης και εμπλουτισμού των γνώσεών τους ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που πρόκειται να επιλέξουν και θεωρούνται οι γνώσεις αυτές προαπαιτούμενες για την επιτυχία τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Προετοιμάζονται συστηματικότερα με συνεχή διαγωνίσματα και tests ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους αλλά και τη δυνατότητα επίτευξης του στόχου τους.

Γυμνάσιο: Θεμέλιο γνώσης!

Κυρίαρχο στοιχείο για τις γυμνασιακές τάξεις είναι να μάθει ο μαθητής ν΄ αγαπά το σχολείο και να θέτει ακαδημαϊκούς στόχους ( π.χ. ¨Θέλω να σπουδάσω…¨, ¨θέλω να γίνω…¨ ) που του δείχνουν το δρόμο που πρέπει ν’ ακολουθήσει για να μπορέσει να αποκτήσει τις θεμελιώδεις γνώσεις προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πρώτοι ¨μετέωροι¨ στόχοι του.

Μαθαίνει να διαβάζει σωστά και να απαντά ολοκληρωμένα στις ασκήσεις.

Συστηματοποιεί τη μελέτη του, μαθαίνει να διαχωρίζει το ουσιώδες από το επουσιώδες, το κύριο από το δευτερεύον.

Οργανώνει τον χρόνο του και μαθαίνει να προγραμματίζει το διάβασμά του.

Εισπράττει τις πρώτες επιβραβεύσεις και τις συνδέει με τις πρώτες επιτυχίες στα γραπτά διαγωνίσματα, καθοριστικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, επειδή αυτοχαρακτηρίζεται και κατατάσσει τον εαυτό του σε μια κλίμακα αξιολογική που συνδέεται με τη βαθμολογία του κι ως εκ τούτου έχει αντίκτυπο θετικό ή αρνητικό στην αυτοπεποίθηση και στην αυτοεκτίμησή του που τον συνοδεύει σ ’όλα τα μαθητικά του χρόνια και του επιτρέπει να βάζει ¨ψηλά ή μη τον πήχη¨ των προσδοκιών του και των στόχων του.

Στόχος μας, λοιπόν, είναι οι μαθητές μας ν’ αποκτήσουν τη φιλοσοφία του καλού μαθητή, να ενθαρρυνθούν σε κάθε τους προσπάθεια και ν’ αποκτήσουν την κατάλληλη υποδομή για να έχουν στέρεες βάσεις, όπου θα χτίσουν με υπομονή και με μεθοδικότητα το οικοδόμημα της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας.