Θερινό Πρόγραμμα Σπουδών 2019

Οι αρχές μας

Κάθε μαθητής για μας είναι μοναδικός!

Στεκόμαστε δίπλα του με σεβασμό και στηρίζουμε την προσπάθειά του, εμπνέοντάς  τον ν’ ανακαλύψει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Επαγρυπνούμε σε καθημερινή βάση να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, προσφέροντάς του το υψηλότερο επίπεδο σπουδών.

Ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες του, εφαρμόζοντας ευέλικτα προγράμματα σπουδών (θερινά και χειμερινά) προσαρμοσμένα στο γνωστικό επίπεδο του κάθε μαθητή.

Δίνουμε, επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα στα θερινά προγράμματα σπουδών τα οποία ξεκινούν από την επόμενη εβδομάδα.

Τι σας προσφέρει η θερινή προετοιμασία;

Α) Επαναλαμβάνετε  τμήματα της διδαχθείσας ύλης που συνδέονται με τη διδακτέα ύλη της επόμενης τάξης  και είναι απαραίτητη για την εμβάθυνση και την εμπέδωση των γνώσεών σας.

Β) Αξιοποιείτε  στο έπακρο το χρόνο σας το διάστημα του καλοκαιριού, καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερη ύλη. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε με λιγότερο άγχος  να προετοιμαστείτε και να επιτύχετε τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία όχι μόνο στο πλαίσιο του Σχολείου αλλά και στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

                                               

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Θερινή  περίοδος 

                                Διετές πρόγραμμα ( για μαθητές Β΄Λυκείου )

 

 Α΄ επιστημονικό πεδίο: Νομική, Ψυχολογία, Φιλοσοφικές, Κοινωνικές επιστήμες   

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ    ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
   Έκθεση 2
   Αρχαία  Άγνωστο 2
   Αρχαία  Γνωστό 2
   Κοινωνιολογία 1
   Ιστορία 1
   Σύνολο ωρών 8

 

Δ΄ επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες  Οικονομίας  και  Πληροφορικής

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ    ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
   Έκθεση 2
   Μαθηματικά 5
   Πληροφορική 1
   Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 1
   Σύνολο ωρών 9

 

                             Ετήσιο πρόγραμμα σπουδών (για  μαθητές   Γ ΄Λυκείου )

 Θερινή περίοδος 

 

Α΄ επιστημονικό πεδίο: Νομική, Ψυχολογία, Φιλοσοφικές, Κοινωνικές επιστήμες

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ    ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
   Έκθεση 3
   Αρχαία  Άγνωστο 4
   Αρχαία  Γνωστό 2
   Κοινωνιολογία 2
   Ιστορία 2
   Σύνολο ωρών 13

 

Δ΄ επιστημονικό  πεδίο: Επιστήμες  Οικονομίας  και  Πληροφορικής

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ    ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ
   Έκθεση 3
   Μαθηματικά 6
   Πληροφορική 2
   Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
   Σύνολο ωρών 13

 

Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα ν’ ακολουθήσουν  και ένα από τα ευέλικτα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στο  γνωστικό  τους επίπεδο και ανάλογα με τη σχολή προτίμησής  τους.